Reglement voor deelname

Algemene voorwaarden De Grote Poëzieprijs 2024.

Artikel 1: Deelname

De Grote Poëzieprijs bedraagt € 20.000 en wordt jaarlijks uitgereikt. De prijs is ondeelbaar. 

De Grote Poëzieprijs 2024 wordt toegekend aan een bundel Nederlandstalige poëzie, voor het eerst in boekvorm gepubliceerd bij een uitgeverij of in eigen beheer, in een oplage van minimaal 250 exemplaren en met ISBN-registratie, in de periode 1 januari 2023 – 31 december 2023.

Vertaalde poëzie, bloemlezingen en verzamelbundels van één of meer auteurs, voor het eerst verschenen in genoemde periode, dingen niet mee. De jury beslist autonoom of een werk tot het poëziegenre mag worden gerekend.


Artikel 2: Jury

Over de toekenning van de prijs beslist een jury bestaande uit drie leden die ieder voor één jaar worden benoemd. De juryleden worden benoemd door de organisatie van Het Veerhuis. De jury beslist bij meerderheid van stemmen.

De jury nomineert tien bundels voor de longlist en vijf bundels voor de shortlist. De genomineerde bundels worden in maart 2024 bekendgemaakt.

De auteur van de bekroonde bundel wordt op 25 april 2024 bekendgemaakt. 


Artikel 3: Inzendingen

Bundels kunnen van 1 november t/m 31 december 2023 worden ingezonden via de website van het Veerhuis.

Stap 1
Vul het inschrijfformulier op de site in. Bij het inschrijfformulier wordt ingediend:

- Digitaal bestand van de cover van de bundel (jpg, png).
- Link naar informatie over de auteur.
- Link naar bestelmogelijkheden van de bundel.

Stap 2
Per titel worden vier hardcopy exemplaren gestuurd naar:

De Grote Poëzieprijs – Het Veerhuis
Nieuwe Binnenweg 23 
3014 GB Rotterdam

Op het moment dat de vier exemplaren van de bundel(s) per post gearriveerd zijn op het secretariaat van De Grote Poëzieprijs wordt de digitaal ingediende cover zichtbaar gemaakt op de websitepagina van De Grote Poëzieprijs en is de indiening compleet.

In overleg met het secretariaat van De Grote Poëzieprijs is het mogelijk bundels in pdf aan te leveren. Indien een uitgeverij hiervoor kiest, dienen daarnaast twee papieren exemplaren van de betreffende titels ingezonden te worden.


Artikel 4: Algemeen

Ingezonden bundels worden niet geretourneerd.

Inzenders kunnen eventuele promotionele kosten die samenhangen met nominatie voor of het winnen van de Grote Poëzieprijs 2024 niet verhalen op de organisatie van De Grote Poëzieprijs (Stichting Het Veerhuis).

Indien bundels genomineerd zijn voor de longlist en/of shortlist zijn zij verplicht mee te werken aan promotionele activiteiten die vanuit het Veerhuis geïnitieerd worden.

Het is verplicht voor de dichter om aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking op 25 april 2024. Indien de dichter niet aanwezig kan zijn, wordt de uitgever verplicht een afgevaardigde te regelen die de prijs in ontvangst kan nemen.

De winnaar van de Grote Poëzieprijs 2024 wordt geacht deel te nemen aan activiteiten rondom de uitreiking van de prijs en beschikbaar te zijn voor PR welke volgt op de uitreiking.

Vastgesteld op 29 augustus 2023 te Rotterdam
Stichting Het Veerhuis

Veerhuis opening 03 11 2022 3

Taal is overal. We denken, lezen, appen, twitteren, dromen, ruziën, verklaren de liefde, praten, werken en leren met en dankzij taal. We gebruiken het altijd, elke dag. Zonder taal zijn we nergens.

Het Veerhuis wordt een plek waar taal gevierd wordt op alle mogelijke manieren. 

Meer weten